Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ယာဉ်သုံးဆီပန့်နှင့် ကိရိယာများ

Showing 12 of 29 results
Advertisement
ဘလောက်-၃၊ အခန်း(၆)၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်းနှင့်နုဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)ရပ်ကွက်၊၊, ,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဝ-၈/၁၇၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-440982211, 09-969693091, 09-33227117
၆၆လမ်း၊ သဇင်လမ်း နှင့် မြပန်းဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-444029730, 09-967999111
၆၂လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊, ,
09-403702709, 09-5233457
အမှတ် သ-၉/၁၄၈၊ ၆၄လမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း ထောင့်၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43181234, 09-43034477, 09-789301818, 09-43013989
(၆၀)လမ်း၊ (၂၅)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ ရေစစ်ကန်၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-794560777
ဘလောက်-၃၊ အခန်း(၆)၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်းနှင့်နုဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)ရပ်ကွက်၊၊, ,
02-2000022, 09-265018153, 09-977890122
အမှတ် က-၁၄၄၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ပိတောက်လမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ ရတနာပူရပြတိုက် အနီး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-47126661, 09-5129954
အမှတ် ၂၁၊ အောက်ကမ်းနားလမ်း၊ ၂၆လမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ သီရိဟေမာအနောက်၊, ,
09-777778769, 09-444017680, 09-965501500
1 2 3