Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ရေမွှေးအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 23 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဘလောက်-၅/ယူနစ်-၁၅၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-979689644, 09-402613003
၇၃လမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊, ,
09-776790255
အမှတ် ၁၂၈/၆၊ ၈၅လမ်း၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-794726911
အမှတ် ၁၉၉/၃၂၊ ၇၄လမ်း၊ ၃၅လမ်းနှင့် (၃၆)လမ်းကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-450222264, 09-43160763, 09-960860847
အမှတ် ၁၁၊ ၃၈လမ်း၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-91018127, 09-259052431, 09-974348423
အမှတ် ခ-၈/၁၉၊ ၆၅လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း နှင့် သံလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-966339678, 09-967898001, 09-977076517, 09--977076537
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2