Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ပါကေး

Showing 12 of 34 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၂လမ်း၊ ၆၃လမ်း ထောင့်၊, ,
09-692004700
အမှတ် ၂၃၄၊ ၇၄လမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-402003421, 09-2003421
အမှတ် ၂၆၁/အေ၊ (၃၂)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4033858, 02-4071498, 02-4024748, 09-793167168
၆၂လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးတိုက်တန်း၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-254417363, 09-795274647
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၉၈/အေ၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ (၆၀)ဘီလမ်းနှင့် (၆၁)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5152348, 09-777799095, 09-777799096
၈၃လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4024748, 02-4071498, 02-4033858, 02-4071198
၆၉လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-402648379, 09-794500012
1 2 3