Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and စက္ကူစက်များ

Showing 12 of 46 results
Advertisement
အမှတ် ၁၅၉/အေ၊ (၃၁)လမ်း၊ (၇၉)လမ်းနှင့် ၈ဝလမ်းကြား၊, ,
Advertisement
အမှတ် ၁၅၉/အေ၊ ၃၁လမ်း၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၆၂၊ မြို့ဦးလမ်းသွယ်(၃)၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402532144
အခန်း ၅၀၄၊ တိုက် ၅၆၅/၅၆၇၊ ၅ထပ်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ MAC Tower၊, ,
01-8241858, 01-8243394, 01-8243395, 09-421011599, 09-783625653
အမှတ် လလ-၇၇/၂၅၊ ဒီလမ်း၊ ၄ရလမ်း နှင့် ၄၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊, ,
09-798877511, 09-441054990
အမှတ် ဂျီ-၁/ဘီ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ စံပြလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုပန်းခြံ အနီး၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153388, 09-256568842
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
အမှတ် ဒဒ-၁၇/၃၂၊၃၃၊၃၄၊ ၆ရလမ်း၊ အေးသုခလမ်း နှင့် အေးမေတ္တာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-797230092, 09-5310608
အမှတ် မဝ/၉၇၊ တမာတန်းလမ်း၊ ဗားကရာကျောင်း တောင်ဘက်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
09-896801788, 09-960054888
အမှတ် လလ-၈၅/၃၊၂၀၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ၄၆လမ်း နှင့် ၄ရလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4036728, 09-2004996
1 2 3 4