Listings in ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 5 of 5 results
မြမြင့်မိုရ်လမ်းသွယ်(၈)၊ ကုန်းတန်းရပ်ကွက်၊ ကုန်းတန်းလေးရွာ၊, ,
09-420731332
Advertisement
အခန်း အက်ဖ်-၈/အဆောင်-၅၊ ပထမထပ်၊ ကျွဲဆည်ကန်(၉)လမ်း နှင့် ကျွဲဆည်ကန်(၁၀)လမ်း ကြား၊ ရွှေပြည်မန္တလာတိုက်တန်း၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018