Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သင်္ဘောဆေးနှင့် ဘားနစ်

Showing 12 of 168 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အခန်း ၂/အယ်လ်၊ တိုက် C၊ တော်ဝင်ဆင်မင်းကွန်ဒို၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်ဆင်မင်းလမ်းထောင့်၊, ,
09-31110007, 09-961511100, 09-5090442
Advertisement
အမှတ် ၂၉၊ (၄၅)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ ဘုရားကြီးမြောက်မုခ်၊, ,
Advertisement
အမှတ် ၆၊ ၆၂လမ်း၊ (၃၈)လမ်း နှင့် (၃၉)လမ်း ကြား၊, ,
၃၉လမ်း၊ ၅၅လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-969311116, 09-969311117, 09-425552218
အမှတ် ၂၁၄/ဒီ၊ ၇၄လမ်း၊ ၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊, ,
09-444007798, 09-250892862
အမှတ် အန်အန်-၆၈၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၅ဝလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402586670, 02-5154033, 02-5153922
အမှတ် ဂျီ-၁၁၁၊ ၅၈လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-955076888, 09-953366528
အမှတ် အက်ဖ်-၄၊ သရဖီလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-797155724, 09-974443563
1 2 3 4 5