Listings in ဘုရားစေတီများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 6 of 6 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ရန်ကင်းတောင်ရွာ၊, ,
09-402579305
ေစာရံဘုရားလမ်း၊ ရွှေစာရံကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေစာရံကျေးရွာ၊, ,
09-2051989, 09-444015436
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ဗိုလ်တက်ကုန်းရွာ၊, ,
09-797310201, 09-455722177
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ ရေထွက်ရွာ၊, ,
09-2005627