Listings in သစ်ခွခြံများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 4 of 4 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
ရဲရွာလမ်း၊ ၁၆-မိုင်၊ ကျွဲနားဖားရွာ၊, ,
09-258919703, 09-444025287, 09-2016417
အမှတ် ၇၄၅၊ မြစ်ငယ်-ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
085-40287