Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ

Showing 12 of 48 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၃၆၊ (၂၇)လမ်း၊ ၇၂လမ်းနှင့် ၇၃လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
02-4071082, 02-2848046
အမှတ် ဘီ-၂၊ ဒုတိယထပ်၊ ရဝလမ်း၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-425126670
အမှတ် ပ-၆/၂၈ခ၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-441016252, 09-259648885
အမှတ် ဒ-၃/၇၄၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-402570263
၇၃လမ်း၊ ၁၁-လမ်းနှင့် ၁၂-လမ်းကြား၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်း၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
09-402592835
1 2 3 4