Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဂီတသင်တန်းများ

Showing 12 of 44 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၇၃၊ ၈၃လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-973079408
၈၃လမ်း၊ ၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-750108792
၈ဝလမ်း၊ (၂၄)လမ်းနှင့် (၂၅)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-402544800
အမှတ် ၃၀၊ အခန်း ၃၀၊ တိုက် မြတ်လေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မြတ်လေးရုံ-၊ ၈၈လမ်း၊ (၂၃)လမ်းနှင့် (၂၄)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-792120528
အမှတ် ၄၁၃/၃၊ ၃ရလမ်း၊ ၆၉လမ်း ထောင့်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-402544997, 02-4032850, 09-91010673, 09-428042802
စည်သာယာလမ်း၊ စည်သာယာရပ်၊, ,
09-797214475
(၆၀)လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ကံကောက်၊, ,
09-258492514, 09-33071582, 09-974489741
၃ရလမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-91035715, 09-444022418
အမှတ် ၁၀၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊, ,
09-444044660
အမှတ် ၂၅၅၊ ၈ဝလမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-43003400, 09-797297973
1 2 3 4