Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and မော်တော်ဆိုင်ကယ် ရောင်းဝယ်သူများ

Showing 12 of 292 results
Advertisement
အမှတ် ၈၇၂/၁၂၊ ၇၈လမ်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးမကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဏ-၈/၂၀၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စံပယ်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ ဗေဒါလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-2009797, 09-792009797
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-5149532, 09-965149532
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ထန်းတစ်ပင်ရပ်၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
09-976748425
၆၂လမ်း၊ ရတနာလမ်း နှင့် မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-977345444
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ အကြော်တန်းရပ်၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊, ,
09-256116388
1 2 3 4 5