Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and နို့

Showing 12 of 26 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၈ဝလမ်း၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-972572111
အမှတ် သ-၄/၈၂-၈၃၊ ရဝလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း(၁၁၅)လမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်းကြား(၁၁၆)လမ်းကြား၊, ,
09-799557775, 09-975119669, 09-962031538
အမှတ် သ-၄/၈၂-၈၃၊ ရဝလမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
09-975119669, 09-799557775
၅၆လမ်း၊ ဘီလမ်းနှင့် (၁၀၄)လမ်း (အနော်ရထာလမ်း)ကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊, ,
09-2050062, 09-2052340, 09-788002030
ခတ္တာလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-402525509, 09-402657216
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, ,
02-4070716, 02-4059508
(၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်း ထောင့်၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
02-4067161, 02-4067162, 09-259086307
1 2 3