Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် သင်တန်းများ

Showing 12 of 30 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၇၁/ခ၊ (၂၇)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ နှင်းမေတ္တာအထူးကုဆေးခန်း၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-256439082, 02-4064392
အမှတ် ဓ-၁/၅၇၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-43188375
အမှတ် င-၆/၆၅၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် ဂေါ်သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-420858329
အမှတ် တတ-၄၇/၂-ခ၊ ၅၉လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် အောင်ဇေယျလမ်း ကြား၊ စလုံးဈေး မြောက်ဘက်၊, ,
09-256294328, 09-797339504
အမှတ် ဒ-၃/၇၆၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ချမ်းမြေ့လမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-5210386, 09-401642795
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3