Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ

Showing 12 of 141 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
(၂၉)လမ်း၊ ၇၂လမ်းနှင့် ၇၃လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
09-969707888, 09-951015111, 09-969707333
အမှတ် ၂၃၃၊ ၈၃လမ်း၊ (၂၈)လမ်းနှင့် (၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-954528528, 09-951015222
၄၂လမ်း၊ (၇၈)လမ်းနှင့် ၇၉လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြောက်၊, ,
09-5055247
အမှတ် ၅၁(အိုင်)၊ ၄ထပ် ၊ (၃၀)လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-2030092, 09-402598200
အမှတ် ၅၁/အိုင်၊ ၄ထပ် ၊ ၃ဝလမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊, ,
09-2030092, 09-402598200, 09-43137469
အမှတ် ၅၁/အိုင်၊ ၄ထပ် ၊ (၃၀)လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် (၇၈)လမ်း ကြား၊, ,
09-2030092
အမှတ် အမ်အေ-၂၈၊ ၅၉လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
02-2848201, 02-2848202, 02-2848203, 02-2848204
1 2 3 4 5