Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ရွှေထည်စက်ဆောက်ဖြတ် လုပ်ငန်း

Showing 12 of 56 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် အကွက်-၄၄၊ ရရလမ်း၊ ၁၀ လမ်း နှင့် ၁၁-လမ်း ကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-256031413
အမှတ် ၂၀၊ ၁၁-လမ်း၊ ၇၆လမ်းနှင့် ရရလမ်းကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-976351160, 09-792736014
၁၁လမ်း နှင့် ၁၂လမ်း ကြား၊ ၇၆လမ်း နှင့် ရရလမ်း ကြား၊ သူရဲတန်းလမ်းသွယ်၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-2046535
၇၆လမ်း၊ ၈လမ်း နှင့် ၉လမ်း ကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-256227637, 09-43036233, 09-2060182
မဟာသန္တာရုံကျောင်းလမ်း၊ မဟာသန္တာရုံကျောင်း အနီး၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
09-770398700
အမှတ် ၂၁၂၊ ၁ဝလမ်း နှင့် ၁၁လမ်း ကြား၊ ၇၆လမ်း နှင့် ရရလမ်း ကြား၊ အေးသုခလမ်းသွယ်၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
09-402504406, 09-797173381
1 2 3 4 5