Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 23 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၂၀၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်း၊ လမ်းသွယ် (၃)၊, ,
09-440882884, 09-790882884
အမှတ် အိတ်ချ်-၂၀၅/၉-၁၀၊ ၅၅လမ်း၊ ဖိုးရာဇာလမ်းနှင့် ဧဝရတ်လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-253198880, 09-253198882, 09-253198881, 09-977181660
အမှတ် ၁၇၀-၁၇၆၊ အခန်း ၃၀၃-၃၀၅၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ အမ်ဂျီဒဗလျူစင်တာ၊, ,
01-256504, 09-5035661, 09-43158994, 09-403705256
အမှတ် ၃၀၊ ရထပ်၊ သင်္ဂဟလမ်း၊ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်၊, ,
09-5170363, 09-972103483
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2