Listings in အရက်နှင့် ဘီယာအရောင်းဆိုင် and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 16 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-796862456, 09-776862456
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ မျိုးသိန်းဓာတ်ဆီဆိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-255559951, 09-404413618, 09-456519778
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-43181615
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊, ,
09-402756850, 09-261055038
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-43089861, 09-259006740
1 2