Listings in ထုံး and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 10 of 10 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2023233
မြစ်ငယ်-ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊ နားဋောင်းကျရွာ၊, ,
09-2063272, 09-798492638
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အောင်ပင်လယ်ရဲစခန်း အနီး၊ သမ္မတောရွာ၊, ,
09-962012803, 09-2038342, 09-2012803, 09-420225000
အေသုံးလုံးဘိလပ်မြေစက်ရုံလမ်း၊ အေသုံးလုံးဘိလပ်မြေစက်ရုံ အနီး၊ ကျောက်ချောရွာ၊, ,
09-91024504, 09-259065393
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-402725122
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-43105038, 09-91054829