Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သားရေပစ္စည်းဆိုင်များ

Showing 12 of 45 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၂၈/၁၀၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-49239126, 02-4023329, 09-2037865
အမှတ် ၉၆၊ ၄၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ မန်းတော်သာရပ်၊ သံလျှက်မှော်အရှေ့၊, ,
02-4022861, 09-2009981
အမှတ် ၂၅၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ မြရတနာလမ်း၊ အင်ကြင်းဆောင်၊, ,
09-896804343, 09-426804343
အမှတ် ၂၉၁/၂၈၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
02-4022281, 02-4022490, 09-2009715
အမှတ် င-၅/၄၂/၅၄-က၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် ဂေါ်သဇင်လမ်း ကြား၊ မြတ်သုခလမ်း၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-2003506, 09-962003506
အမှတ် ၁၇၃/အေ၊ (၁၉)လမ်း၊ ၈၁လမ်း ထောင့်၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
02-4071006
အမှတ် ၁၄/အေ၊ ၈၃လမ်း၊ (၁၈)လမ်းနှင့် (၁၉)လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
02-4072806, 02-4022639
အမှတ် ၁၃၉၊ မြေညီထပ်၊ ဈေးချို၊ မြောက်ဘက်တိုက်တန်းကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
02-4072184, 02-4022185
1 2 3 4