Listings in တွင်ခုံများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 24 results
Advertisement
အမှတ် အိတ်ချ်-၂၀၁/၄၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ကနောင်ခန်းမ အရှေ့ဘက်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊,
Advertisement
အမှတ် အိတ်ချ်-၂၀၁/၄၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ကနောင်ခန်းမ အရှေ့ဘက်၊ စက်မှု(၁)၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-402560001, 09-258600081
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာ အတွင်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-43061861, 09-33121407
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ နားဋောင်းကျရွာ၊, ,
09-402632525
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-91048525
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2012365
1 2