Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အိုင်တီကုမ္ပဏီများ

Showing 12 of 26 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ကျောက်ဆစ်တန်းဓမ္မာရုံ အနီး၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊, ,
09-976375970, 09-962272322
အမှတ် ဘလောက်(၂)၊ ယူနစ်(၁၃)၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-402552567, 09-91026762
အမှတ် ဒီ-၁၁၉၊ ပထမထပ်၊ ၃၃လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ရွှေဖြူပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-428381007, 09-978556023, 09-402522176
အမှတ် ဘလောက်-၆၊ ယူနစ်-၁၁၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
02-2000066
၂၆လမ်း၊ ၇၅လမ်း နှင့် ၇၆လမ်း ကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
02-4034719, 09-979721117
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2 3