Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and သတ္တုဇကာ၊ သံဇကာအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 32 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402600505, 09-459068882
အမှတ် အဆောင်-ဃ၊ အခန်း ၇၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ကားကြီးဝင်း၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-250638611, 09-798797917
အမှတ် ပပ-၆/၂၈၊၂၉၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154049, 09-2059818
အမှတ် စ-၃/၅၈၊ ဘုန်းတော်တိုး(၁)လမ်း၊ ဘုန်းတော်တိုး၊, ,
09-962001190, 09-792001190, 09-2001190, 09-402001190
အမှတ် စ-၃/၅၈၊ ဘုန်းတော်တိုး(၁)လမ်း၊ ဘုန်းတော်တိုး၊, ,
09-962001190, 09-792001190, 09-2001190, 09-402001190
အမှတ် ပပ-၆/၆၆၊ ၈၅၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153331, 02-5153335
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3