Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 66 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၉၀၊ ပထမထပ်၊ ၂၈လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-444874390, 09-444874391, 09-426620003, 09-426540001
အမှတ် ညည-၁/၆၄၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း နှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ကြား၊ သင်ပန်းကုန်း၊, ,
09-962015345, 09-2015345, 09-794444135
အမှတ် ၂၅၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-422802249, 09-973418618
၂၆လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-962556677
အမှတ် ၄၂၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၂လမ်းနှင့် ၇၃လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
02-4061739, 02-4023703, 09-765500273
အမှတ် ၁၁၇၊ ၃၄လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-95200 5458, 09-95200 5459
1 2 3 4 5