Listings in ရေခဲမုန့် and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 26 results
အမှတ် ၁၁၃၊ ၈၃လမ်း၊ (၂၂)လမ်းနှင့် (၂၃)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4065303, 02-4065307
အမှတ် ၂၊ (၁၉)လမ်း၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ စီးတီးမတ်၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-795807318
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၁၉လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ဗလလမ်းသွယ်၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-402721247, 09-400757533
အမှတ် ဘီ/၁၀၊ (၂၂)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-793033170, 09-768231128
အမှတ် အကွက်-၁၆၊ ၁၆လမ်း နှင့် ၁ရလမ်း ကြား၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ ရတနာမိုးလမ်းသွယ်(၂)၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-796923304, 09-796923305, 09-791436600
2020 | Advertisement
Advertisement
အမှတ် ၁၇၆၊ ၂၅လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊, ,
အမှတ် ၇၆၊ ၈ဝလမ်း၊ ၁၁-လမ်းနှင့် ၁၂-လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအနောက်၊, ,
09-43053196, 02-4072990
အမှတ် ၁၉၊ ၇၆လမ်း၊ ငါးဆွဲရပ်၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
09-259066145, 09-33032069
အမှတ် ၃၅၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ကျွဲရိုင်းလမ်းသွယ်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-5110575, 09-444013862
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၇၆၊ ၂၅လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊, ,
02-4065754, 09-2018106
၂၄လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-440330991, 09-453890098, 09-453890072
အမှတ် ၁၈၉၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ မြရတနာလမ်း၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-73249633, 09-5082731
1 2 3