Listings in ဆေးရုံများ (ပြည်ပ) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 39 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဘလောက်-၄၊ယူနစ်-၁၃၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-402767681, 09-43030327
အမှတ် ၅၇၊ ၇၂လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-43099994, 09-977499994, 09-977433334
အမှတ် ဂျီ/၀၁၉၊ မြေညီထပ်၊ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-43166931, 09-973669428, 09-953009778
အမှတ် ၁၀၇၊ (၃၀)လမ်း၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-782777799, 02-4074208
အမှတ် အေ-၃၁၃၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-2008091, 09-792008091
အမှတ် အေ-၁၄/ဂျီ၊ ရရလမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-975205570, 09-796231281, 09-964222469
အမှတ် ၆၈၃၊ ၃၅လမ်း၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊, ,
09-2000298, 09-798995636
1 2 3 4