Listings in ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း သင်တန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 23 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ရဲဘော်ကွက်သစ်ရပ်၊ ငွေတော်ကြည်ကုန်း၊, ,
09-259999422, 09-790911310, 09-256127840, 09-786124621
၆၅လမ်း၊ ငုဝါလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-791117328, 09-426883911, 09-426883922, 09-402662558
အမှတ် မ-၂၂၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-402715269, 02-2832070
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2