Listings in ဦးထုပ်ဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 64 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
Advertisement
အမှတ် အန်-၃/၄၊ ပထမထပ်၊ ၂ရလမ်း၊ မန်းမြန်မာပလာဇာ၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၁၀၊ ၁၃-လမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊, ,
09-797814086
၃ရလမ်း၊ ၇၆လမ်း နှင့် ရရလမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာမြောက်၊, ,
09-259021889
အမှတ် ၇၆၊ ပထမထပ်၊ သဇင်(အီး)-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-259014731, 09-2062052
အမှတ် ၁၂၇၊ မြေညီထပ်၊ ဈေးချို၊ မြောက်ဘက်တိုက်တန်းကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
02-4086286, 02-4068928
အမှတ် အီး-၅၊ မြေညီထပ်၊ မန်းမြန်မာပလာဇာ အပြင်တန်း၊, ,
09-2065777, 09-772065777
၂၈လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-206577709, 09-772065777, 09-672065777
အမှတ် ၂၊၄၊ ပထမထပ်၊ ယုဇန(ဒီ)-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-2030030, 02-4036018, 02-4031657
အမှတ် အီး-၅၊ မြေညီထပ်၊ မန်းမြန်မာပလာဇာ၊ အရှေ့ဘက်အပြင်တန်း၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-2065777, 09-782065777, 02-4000226
1 2 3 4 5