Listings in ခန်းမဆောင်များ (ငှားရမ်း) and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 18 results
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-256293736
Advertisement
တတိယထပ်၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၈လမ်း ထောင့်၊ ရတနာပုံစူပါစင်တာ၊,
Advertisement
အမှတ် ၁၈၉၊၁၉၀၊၁၉၁၊၁၉၂၊ ၆၂လမ်း၊ မနော်ဟရီနှင့် စိန်ပန်းလမ်းထောင့်၊,
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-402761906
2020 | Advertisement
မြို့ဦးလမ်းသွယ်(၃) နှင့် မြို့ဦးလမ်းသွယ်(၄) ကြား၊ ကျီကုန်းရပ်၊, ,
09-440538829, 09-951042982
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2024020, 09-772024020
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-43072032, 09-797120585
1 2