Listings in မီးယပ်အထူးကု and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 37 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-798557983
၆၂လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-798557983
အမှတ် ၇၅၊ ၂၈လမ်း၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
02-4064505, 09-2000936
အမှတ် ၄၁၄၊ ၈၁လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-2004674, 02-4065346
အမှတ် ဘီ-၂၊ ၃၅လမ်း၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-5152655
အမှတ် ၂၈၉၊ (၃၂)လမ်း၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
02-4064471, 09-2000784
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၆၆၅၊ ၈၂လမ်း၊ ၄၃လမ်း နှင့် ၄၄လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-2055093
1 2 3 4