Listings in ကုန်စုံဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 1812 results
အမှတ် ၇၀၊ တံခွန်တိုင်ဈေး၊ တံခွန်တိုင်၊, ,
??-?????????
န်တိုင်ဈေး အနောက်ဘက်၊ တံခွန်တိုင်၊, ,
??-????????
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် တတ-၅၂/၁၈၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ၅၄လမ်း နှင့် ၅၅လမ်း ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-790177268
အမှတ် ဘဘ-၁၉/၅၆၊ ၄၅လမ်း၊ ဂန္ဓမာလမ်းနှင့် မဥ္ဇူလမ်းကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
09-259097375
၇၆လမ်း၊ ၈လမ်း နှင့် ၉လမ်း ကြား၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
02-4031160, 09-2002170, 09-790131341
၈၈လမ်း၊ ၂၂လမ်းနှင့် ၂၃လမ်းကြား၊ ဇီဇဝါဆောင်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-784184695, 09-966577899
အမှတ် ၃၃၄၊ ၃၉လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၅လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအနောက်၊, ,
09-441002017
အမှတ် ၂၆၄၊ ၂၂လမ်း၊ ၈၁လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-91003019, 09-444016660
အမှတ် ဇ-၄/၁၂၆(က)၊ ၆၁လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-2051922, 09-977353057
1 2 3 4 5