Listings in ရွှေပန်းထိမ်သုံးပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 27 results
2020 | Advertisement
၂ဝလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ နန်းရှေ့ပန်တျာကျောင်းဝင်း အရှေ့ဘက်၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-402768131, 09-33068319
၁၁-လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် ၇၈လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-797499498, 09-2057236
ရလမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊ ဘီယာစက်ရုံ အနောက်ဘက်၊ အမရဌာနီအနောက်၊, ,
09-787070702, 09-257070702
ပထမထပ်၊ (၁၈)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-974488307, 09-976704656, 09-456784005
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၅၅၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-91052950, 09-962200323
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3