Listings in ရွှေပန်းထိမ်သုံးပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 55 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
09-43209736, 09-441006159
၂ဝလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ နန်းရှေ့ပန်တျာကျောင်းဝင်း အရှေ့ဘက်၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-402768131, 09-33068319
၁၁-လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် ၇၈လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊, ,
09-797499498, 09-2057236
ရလမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊ ဘီယာစက်ရုံ အနောက်ဘက်၊ အမရဌာနီအနောက်၊, ,
09-787070702, 09-257070702
အမှတ် ၇၂/၇၄၊ ပထမထပ်၊ စကားဝါ(ဂျီ)-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-91027763, 09-402665917
အမှတ် နန-၁၀/၂၇၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ ၆ဝလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402583967, 09-256222432
1 2 3 4 5