Listings in မှန်နှင့် ကြည့်မှန်အမျိုးမျိုး and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 128 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဒ-၁၂/၄၅၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-444000944, 09-440312031
၆၈လမ်း၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း နှင့် သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-770007010, 09-770007020, 09-770007030
၆၂လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် သော်ကလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-786188864, 09-786188865
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၂၆၊ ၈၆လမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် (၂၀)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-969793436, 09-964544426
အမှတ် လ/ရ-၁၁၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရေတွင်းညီနောင်ရပ်၊ လေးစုရပ်ကွက်၊, ,
09-256025874, 09-797750627
အမှတ် ၃၅၂၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ်ရာ၊ ဇလွန်မြစ်(၃)လမ်း၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊, ,
09-43179577, 09-43126020, 09-421159681, 09-777373605
အမှတ် ၃၅၂၊ ဇလွန်မြစ်(၃)လမ်း၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ်ရာ၊ (၉၁)ရပ်ကွက်၊, ,
09-43179577, 09-43126020
1 2 3 4 5