Listings in ဂက်စကတ်လုပ်ငန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 35 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ပပ-၁၉/၄၊ ၆၄လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402534269, 09-798725339
အမှတ် ၁၉၅၊ ၈၁လမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် ၂ဝလမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-2013232, 09-962013232
၈၁လမ်း၊ ၁၃-လမ်းနှင့် ၁၄လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊, ,
09-33013923, 09-402603930
(၁၉)လမ်း၊ ၈၉လမ်းနှင့် ၉ဝလမ်းကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-402559594
အမှတ် ၅၃၀၊ ၈၂လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-43090098
အမှတ် နန-၂၀/၄၆၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-797765924, 09-401512249
၃ရလမ်း၊ ၇၅လမ်း နှင့် ၇၆လမ်း ကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊, ,
09-402616932
အမှတ် နန-၂၀/၆၀၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402716196, 09-770121183
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3