Listings in ဂိမ်းဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 17 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၂၂လမ်း၊ ၈၈လမ်း ထောင့်၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-441022224, 09-256399919
(၁၇)လမ်း၊ ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-444041997, 09-970363789
၁၂-လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-970460691
၆၂လမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် ၂ဝလမ်းကြား၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-260070533
(၁၉)လမ်း၊ ၈၁လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-781188857
၈၂လမ်း၊ (၁၇)လမ်းနှင့် (၁၈)လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-969300903, 09-797383375
(၁၆)လမ်း၊ ၈၉လမ်း ထောင့်၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-441049599
၂၂လမ်း၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ နန်းရှေ့၊ အနှိပ်တော်၊, ,
02-4022154, 09-5151075
အမှတ် ၇၆/အေ၊ ၁၉လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မေတ္တာလမ်း၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-444011465, 02-4061246
ဘုန်းတော်တိုး(၂)လမ်း၊ ဘုန်းတော်တိုး၊, ,
09-43015104, 09-424255123
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
1 2