Listings in ဈာပနဝန်ဆောင်မှု and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 14 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ကုလားမတောင်ရွာ၊, ,
09-256124775, 09-33715252
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ဆားခါတောင်ရွာ၊, ,
09-978071470
အမှတ် အကွက်-၅၀၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊, ,
09-442032854, 09-2032854, 09-256563373
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-782052350, 09-791867472, 09-2052350
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ကျီကုန်းရပ် အနီး၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57942, 09-33119979
1 2