Listings in စားသောက်ကုန်နည်းပညာ သင်တန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 26 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၆၊ ၈၃လမ်း၊ (၁၈)လမ်းနှင့် (၁၉)လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-264830309, 09-402740288, 09-402672217
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-790138735, 09-421037878
(၆၀)လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်ပြည်မိုးအိမ်ရာ၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-255563400
ဓနုံးမြောင်းဘောင်၊ ဘိုလိုင်းကျောင်း တောင်ဘက်၊ မြစ်လောင်းရွာ၊, ,
09-2220953, 09-2220952
အမှတ် အီး-၄၊ (၃၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-254249545, 09-960674355
အမှတ် အေ-၄၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-402520073, 09-5134987
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3