Listings in စားသောက်ဆိုင်များ (ကြေးအိုး၊ဆီချက်) and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 9 of 9 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် အကွက်-၁၃၊ မဟာနဒီလမ်း၊ သာသနာ့တက္ကသိုလ် အရှေ့ဘက်၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-2027209
အခန်း ၈၊ မြေညီထပ်၊ (၁၉)လမ်း၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ စီးတီးမတ် အတွင်း၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-977118802, 09-977118801
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060798, 02-4060812, 02-4035905, 09-2150741, 09-444033123
(၂၄)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4035911, 02-4060642, 02-4060641
အမှတ် ၁၈၈/၉၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4061514, 02-4035664, 02-4021157, 02-4021135
2020 | Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
02-4031262, 02-4071023