Listings in စားသောက်ဆိုင်များ (ကြက်ဆီထမင်း) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 34 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဘီ-၃/၄၆၊ ၆၆လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-956703576, 09-796331885
အမှတ် ၅၊၆၊ ၈၁လမ်း၊ ၄၅လမ်း နှင့် ပြတိုက်လမ်းသွယ် ကြား၊ ဘဏ္ဏာတော်တိုက်တန်း၊ ဘုရားကြီး၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊, ,
09-5241677, 09-402699124
အမှတ် ဃ-၂/၁၀၄၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-897672711
အမှတ် က/၂၅(က)၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ရွှေယဉ်မွန်ရပ်၊ ကံကောက်၊, ,
09-2000218, 09-261704242, 09-797209886
အမှတ် ဈ-၄/၈၄-၈၅၊ ၆၂လမ်း၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-402666889, 09-43070188, 09-257111168, 09-257111169
1 2 3