Listings in စားသောက်ဆိုင်များ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 2094 results
အမှတ် ပပ-၈/၅၊ ၆၄လမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
??-?????????
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ရမိုင်ချောင်းသာအဝင်လမ်းဘေး၊ ကျောက်ချောရွာ၊, ,
09-952310315, 09-752310315
အမှတ် ၅၄/ခ၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ မန်းမန္တလာအိမ်ယာ၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-402711018, 09-2007663
၃၂လမ်း၊ ရဝလမ်း ထောင့်၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-771298348, 09-960795670
အမှတ် ၂၈၅၊ ၃၂လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၅လမ်း ကြား၊, ,
09-765150088, 09-5150088
၃၅လမ်း၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-796834459, 09-2061212
၆၂လမ်း၊ တွပ်ပီကွေ့၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းကြား၊ ဘီအိုစီဆီဆိုင်တောင်ဘက်၊, ,
09-402506676, 09-695057111
1 2 3 4 5