Listings in မီးသတ်စခန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 101 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
န်စစ်သားလမ်း၊ ၆ဝအေလမ်း နှင့် ၆ဝဘီလမ်း ကြား၊ ဃ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43153110, 09-797280377
၅၈လမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်း ထောင့်၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43060371, 09-964306037, 09-33844123
(၄၅)လမ်း၊ ဂန္ဓမာလမ်းနှင့် ယုဇနလမ်းကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
02-4024891, 02-4024892
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဝ-၆၊ ၆၈လမ်း၊ ဝေသာလီဘုရားလမ်း နှင့် သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43016903, 09-964446903
၃၂လမ်း၊ ဝါခင်းကုန်းဘုရားလမ်း ထောင့်၊ ကံကောက်၊, ,
09-793770237, 09-256112551, 09-444183568, 09-425077783
၃၁လမ်း၊ ရရလမ်း ထောင့်၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-256028844, 09-444038952
၃ဝလမ်း၊ ၉ဝလမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
02-4060772
၈၄လမ်း၊ ကျောက်ဆစ်တန်းဓမ္မာရုံ အရှေ့ဘက်၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊, ,
09-798804088
စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲ၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-771884739
၄၃လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-33531525, 09-402579846
1 2 3 4 5