Listings in ဖိုင်ဘာပြားနှင့် ဖိုင်ဘာဂလပ်စ် and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 43 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၂၈၀၊ ၄၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
09-73203720, 09-73200078
အမှတ် ၂၅၊ ၆၆လမ်း၊ ၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-426888830, 09-426888820
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ လေးမျက်နှာဘုရား အနီး၊ တံခွန်တိုင်၊, ,
09-43199763, 09-252327877
အမှတ် နန-၂၂/၁၄၊၁၇၊၁၈၊ ၆၈လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2044514, 09-780242594
အမှတ် ၃၄၉၊ ၈ဝလမ်း၊ (၃၇)လမ်းနှင့် (၃၈)လမ်းကြား၊ ဟေမမာလာမြောက်၊, ,
09-47228489, 09-256078779
အမှတ် အက်(ဖ်)-၅၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးတိုက်တန်း၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
09-2053755, 09-972053755, 09-43059800
အမှတ် ထထ-၁၀/၉၊ ၁၀၊ ၅၈လမ်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ထောင့်၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2053755, 09-43059678, 09-429382232
1 2 3 4