Listings in ဓာတ်မြေသြဇာ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 17 results
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-2034749, 09-798302625
Advertisement
အခန်း ၆/အီး၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၄၄)လမ်း ထောင့်၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊,
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-688886355, 09-960208469
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ပုသိမ်လေးရွာ၊, ,
02-4073370, 02-4071837, 02-4071827
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-441016162, 09-256024276
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ ရန်ကင်းအောင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58018
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ လက်ကောင်းရွာ၊, ,
09-402545665, 09-259065516
1 2