Listings in ဝင်းခြံခတ်ပစ္စည်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) in အောင်မြေသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 15 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-256115734, 09-91048468
အမှတ် ၁၀၀၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-2004583, 02-4022354, 02-4060454, 09-967867861, 09-967867862
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
အမှတ် ၄၃၊ (၂၂)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-5140655, 09-5065757, 09-5058188, 09-5159060, 09-259110889, 09-259085900
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060798, 02-4060812, 02-4035905, 09-2150741, 09-444033123
(၂၄)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4035911, 02-4060642, 02-4060641
အမှတ် ၁၈၈/၉၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4061514, 02-4035664, 02-4021157, 02-4021135
1 2