Listings in ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း သင်တန်းကျောင်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 58 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ၆၉လမ်း နှင့် ရဝလမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-256006036, 09-795856914, 09-91014385, 09-441014385
၆၉လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-420047760, 09-752556051
၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-775559985, 09-441047721
အမှတ် ၇၄/ဍ၊ စံပြလမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် (၂၂)လမ်းကြား၊ အနှိပ်တော်၊, ,
09-421885596, 09-969793938
အခန်း ၁၂၊ ၈၆လမ်း၊ ကန်တော်ကြီး အရှေ့ဘက်၊ သံလျှက်မှော်တောင်၊, ,
09-402628827
အမှတ် ငင-၅၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်း ကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းသွယ်၊ အောင်ပင်လယ်၊, ,
09-971486701, 09-771126688
1 2 3 4 5