Listings in ယပ်တောင်လုပ်ငန်း and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 62 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဓဓ-၈/၂၆၊ အေးသုခလမ်း၊ (၆၁)လမ်းနှင့် ၆၂လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402593125, 09-797241106, 09-427590908
အမှတ် ၆၀၊ ၃၁လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-456549793
၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ အထက(၂၆) တောင်ဘက်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-91005390
အမှတ် ၁၈၁၊ ၃၄လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-260006465, 09-91013979, 09-784100042
အမှတ် ၄၁၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-91007524, 09-2039079, 02-4066984, 09-776576275
အမှတ် ၃၇၅၊ ၈၄လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
09-252517007, 09-402554007, 09-972717007
1 2 3 4 5