Listings in မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 46 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-424118808, 09-766566815
အမှတ် ၂၇၊ လေးထပ်ဆောင်၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာကားကြီးကွင်း၊ ဖျောက်ဆိပ်ကုန်းရွာ၊, ,
02-5155124, 02-5155126
အမှတ် ၃၃၁၊ ၈၃လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
02-4064067, 02-4064943, 09-782010152
အမှတ် ၈၆၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
02-4068679
အမှတ် ၇၀၉၊ ၈၁လမ်း၊ ၄၃လမ်းနှင့် (၄၄)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-5139280
အမှတ် ၂၆၃၊ ၈၁လမ်း၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
09-752339298, 09-752449298
အမှတ် ၂၉၊ ၂၄လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
02-4064255
အမှတ် ၂၆၊ ၂၄လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊, ,
02-4071524, 09-974456447
1 2 3 4