Listings in ဘဏ်များ (အစိုးရ) and စည်ပင်သာယာရုံးများ

Showing 12 of 25 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ (၂၅) လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
02-57001, 02-57002, 02-57003, 02-57004, 02-57005
(၂၆)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊, ,
02-4064750, 02-4036171, 02-4036172, 02-4036173, 02-4036165, 02-4069961
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
သိပ္ပံလမ်း၊ ၇၃လမ်းနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ,
02-4036151
ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57195
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-58028, 02-58029
1 2 3