Listings in ဝင်ခွင့်သင်တန်းများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 28 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ဆ-၂/၁၈၆၊ ဇလပ်ဝါလမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-784555105, 09-775198027, 09-444462193
အမှတ် ၂၉/၁၂(က)၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
09-459832523, 09-792732060
၄ဝလမ်း၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ ဘီဂျေကွန်းပလက်၊ ဗောဓိကုန်းအနောက်ရပ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြောက်ဘက်၊, ,
09-775801545, 09-444689757
အမှတ် ၁၈၆၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4060732, 02-4035643, 02-4068004, 02-4024943
၁၈လမ်း နှင့် ၁၉လမ်း ကြား၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာရာမရွှေဘိုကျောင်းတိုက်၊ စိန်ပန်းကျောင်း အတွင်း၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-960667960, 09-400495721
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4034641, 02-4035642, 02-4033133, 02-4036752
1 2 3