Listings in အင်ဂျင်အမျိုးမျိုးပြုပြင်ရေး and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 56 results
Advertisement
အမှတ် က-၅၈၊ ၂၆လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊, ,
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
အမှတ် ၁၅၂၊ ၈၂လမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် ၂ဝလမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-259518855, 09-441000858
အမှတ် ဒဒ-၂၁/၅၅၊ ဗန္ဓုလလမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ရတနာပုံမြို့သစ်၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402624478
အမှတ် ပပ-၁၇/၈၊ ၆၂လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2057525, 02-5154048
အမှတ် နန-၇/၂၉၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာလမ်း နှင့် စံပြလမ်း ကြား၊ ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-973674081, 09-43133453
1 2 3 4 5